dil:Turkish
Bilgi
İlanlarımız hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki bağlantıları kontrol ediniz.
Bizim hakkımızda Yerleşim şartları Kullanıcı sözleşmesi Sitede reklam vermek
Hoşgeldiniz olxtr! Oturum aç Sitemizde yeni misiniz? Şimdi üye Ol
Kategoriler

Yerleşim şartları

Bu reklamları olxtr.com'a yerleştirme Şartlarında (“Şartlar”), Kullanıcı Sözleşmesi tarafından tanımlanan şartlar kullanılmıştır.
Bu Şartlar, Kullanıcıya önceden bildirilmeksizin herhangi bir zamanda olxtr.com'da değiştirilebilir. Uygun değişiklikleri yaptıktan sonra Reklamların ücretsiz yerleştirilmesi hizmetinin kullanılması, Kullanıcının kendisiyle koşulsuz olarak kabul etmesi anlamına gelir ve Şartlara uygunluk için ilgili yükümlülükleri ve sorumluluğu belirler.

1. Genel hükümler
olxtr.com, Kullanıcıya Olxtr.com Web Sitesinde Ürün Reklamlarını koşullar altında ve bu Koşullar, Kullanıcı Sözleşmesi ve olxtr.com'un kullanımını düzenleyen diğer kurallar ve belgeler uyarınca belirtilen koşullara uygun olarak yerleştirme olanağı sağlar.
Reklam vermek, olxtr.com tarafından Sitede belirlenen siparişte kayıtlı olan herhangi bir kullanıcı tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilir.
olxtr.com, belirli kategoriler ve bölgeler için ücretsiz yayınlanan reklamların sayısına bir sınır koyma hakkına sahiptir (sınır). Bu sınıra ulaşıldığında, reklamların alakalı kategorilere ve bölgelere yerleştirilmesi, ücretli reklam yerleştirme Şartları üzerinden bir ücret karşılığında gerçekleştirilir.
Kullanıcı tarafından gönderilen tüm reklamlar, Düzenleme, silme, yayından kaldırma, etkinleştirme, Reklamlarla diğer işlemleri yapma yeteneği, Sitede Kişisel Hesap'ta Kullanıcıya sunulmaktadır.
Bu Şartlar ve Koşullara uygun olarak yerleştirilen reklamlar, genel listedeki arama sonuçlarında, Reklamın içeriğine, sorgusuna veya diğer parametrelerine benzer şekilde Diğer Kullanıcıların Reklamlarıyla aynı anda gösterilir.

2. Reklam Verme ve Kullanıcının yükümlülükleri
Satıcı, Olxtr.com'daki talimatlara uygun olarak Reklamları yerleştirmeyi ve Ürün ile satış koşulları (kullanım, satın alma vb.) Hakkında doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi taahhüt eder. Duyuruyu yerleştirerek, Kullanıcı, Malları imha etme ya da Duyurularda Mallarla ilgili diğer eylemleri yapma hakkına sahip olduğunu onaylar.
Hizmetlerin yüksek kalitesini korumak için, olxtr.com, aktif sayısını sınırlama hakkını saklı tutar. olxtr.com'da üçüncü tarafların erişebildiği Reklamlar ve olxtr.com'da Kullanıcının eylemlerini kısıtlamak.
Kullanıcı, mevcut Kullanıcı Sözleşmesine tabi olmasının yanı sıra, özel izinler gerektirmemesi şartıyla, olxtr.com'da kendisine ait olan malları satma hakkına sahiptir.
Olxtr.com, satışı, Ukrayna'nın mevcut mevzuatını ihlal eden, genel olarak kabul edilen ahlaki standartlara aykırı olan, hakaret edici veya uygunsuz olduğu veya olxtr.com politikasına uymadığı malların ilan edilmesini yasaklamaktadır.
Kullanıcı, Malların satışının, yürürlükteki mevzuat hükümlerini ihlal etmediğini ve yasaklı mallar listesinin içeriğini, reklamları yerleştirme kurallarını, Reklamlar için şartları ve Sitede Hizmetlerin sunulmasını düzenleyen diğer belgeleri içerenler dahil olmak üzere, Kullanıcı Anlaşmasına izin verilmediğini bağımsız olarak doğrulamak zorundadır.
Satıcı, Duyuruda belirtilen Mallar hakkındaki tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde kontrol etmekle yükümlüdür ve yanlış ve / veya eksik bilgi bulunması durumunda, Duyuruyu düzenleyerek Malların açıklamasına ve / veya satış şartlarına gerekli bilgileri ekler veya yanlış bilgiyi ekler.
Satıcı tarafından Duyuruda belirtilen Malların tanımı, Mal ile ilgili bir işlem yapılması için maliyeti ve teklifi, bu Malların satışına ilişkin şartları oluşturur.
Reklamlarda, Ukrayna’nın mevcut mevzuatının gerekliliklerini yerine getirmek için gerekli olmadıkça, İnternet sitelerinin sayfalarına herhangi bir link bırakılması yasaktır.
Teslimat şartları, İlanda belirtilen Malların satış koşullarına dahil edilmelidir. Duyuruda belirtilen Malların satış ve açıklama şartları, hem Duyuru sırasında hem de gelecekte, Duyurudaki olası değişiklikler de dahil olmak üzere, Ukrayna'nın mevcut mevzuatının hükümlerini ve diğer koşulları değiştiren, mevcut yasalara ve Kullanıcı Sözleşmesine aykırı olmamalıdır.
Kullanıcı tarafından sağlanan hizmetler hakkındaki bilgilere yer vermemeyi kabul eder:

- aynı veya daha düşük ücretler için olxtr.com'da sunulan ürün ve hizmetleri sunan İnternet açık artırmaları ve / veya siteleri;
olxtr.com'da satılması yasak olan ürün ve hizmetler sunan siteler.
- olxtr.com, reklamları gösterme süresini olxtr.com’un kontrolü altında veya dışında olan teknik nedenlerle yeniden konumlandırma, tamamlama veya uzatma hakkına sahiptir.

olxtr.com herhangi bir zamanda herhangi bir reklamın gösterilmesini durdurma hakkına sahiptir.
Satıcı tarafından olxtr.com'da, yalnızca olxtr.com'un verdiği karara bağlı olarak yayınlanan reklamlar, ek olarak ortak şirketlerin olxtr.com web sitelerinde yayınlanabilir. Kullanıcıların Reklamlarını yerleştirirken, olxtr.com, Kullanıcı tarafından sağlanan fotoğrafları koyma hakkına sahiptir.

3. Reklamları yerleştirirken Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler
Reklamları yerleştirirken Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler tam, güvenilir, teklif edilen Ürün ile tutarlı ve Satıcı'nın belirsiz veya çifte anlamalarına izin vermeyen bu Ürünlere ilişkin gerçek niyetlerini içermelidir.

Kısıtlamalar.

Reklamları yerleştirirken ve olxtr.com'daki eylemlerinden herhangi biri de dahil olmak üzere, Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler şunları yapmamalıdır:

- yanlış, yanlış veya yanıltıcı olmak;

- dolandırıcılığa, aldatmaya veya güveni kötüye kullanmaya katkıda bulunmak;
Çalıntı veya sahte eşyalarla işlem yapmak;
- bir üçüncü tarafın mülküne, ticari sırlarına veya mahremiyet hakkına aykırı davranması;
- birisinin onurunu, saygınlığını veya ticari itibarını rahatsız eden bilgiler içermesi;
- Herhangi birine iftira ya da tehdit içermesi;
- Bir suç işlemenin yanı sıra etnik mücadeleyi kışkırtmaya çağırmak;
- Terörist ve aşırılık yanlısı faaliyetleri teşvik etmek, desteklemek veya çağrı yapmak;
- müstehcen ol veya pornografinin doğasında ol;
- bilgisayar virüslerinin yanı sıra, özellikle herhangi bir sistemden veya sistemin kendisinden veya onun parçasıyla veya kişisel bilgilerinden veya diğer verilerden (olxtr verileri dahil) herhangi bir zarar, yetkisiz izinsiz giriş, gizli müdahale veya verinin tahsis edilmesini amaçlayan diğer bilgisayar programlarını içerir. com veya diğer kullanıcılar);
- olxtr.com’a zarar vermenin yanı sıra, olxtr.com’un İnternet servis sağlayıcılarının veya diğer kişilerin hizmetlerinin tamamen veya kısmen kaybedilmesinin nedeni haline gelmesi;
- promosyon malzemeleri içeren;
- üçüncü tarafların fikri haklarını, vatandaş imajını ve üçüncü tarafların diğer maddi ve manevi haklarını ihlal etmek;
Aksi takdirde Ukrayna’nın mevcut mevzuatını ihlal eder.

4. Gereksinimlere uygunluk
olxtr.com, Reklamın yayını için reklamı oluştururken ve gönderirken ve Sitede gösterilmesi sırasında, İlanın herhangi bir aşamasında, bu Şartların ve Kullanıcı Sözleşmesinin gereklerine uygunluğunu seçerek doğrulayabilir.
Olxtr.com hükümleri ve Ukrayna'nın mevcut mevzuatının gereklilikleri ile ilgili herhangi bir ihlal belirtisi Duyuruda tespit edilirse, olxtr.com bir İlan vermeyi reddetme hakkına sahiptir - Reklamı göstermeyi durdurma, reklamı engelleme ve Kullanıcıya ihlalleri ortadan kaldırma, reklamları düzenlemeden engelleme ve ayrıca kısıtlama ve / veya Kullanıcının Kişisel Hesabına erişimi engelleyin.

5. Garantiler ve sorumluluk
Kullanıcı, bu Koşullarda sağlanan Reklam yerleştirme hizmetini, Kullanıcı Sözleşmesini ve olxtr.com tarafından oluşturulan ve Siteye yayınlanan diğer hükümleri kullanırken Ukrayna'nın mevcut mevzuat hükümlerine uymakla sorumludur.
Reklamları bu Koşullara uygun olarak yerleştirerek, Kullanıcı, Sitede bulunan Mallar ile ilgili bilgilerin yerleştirilmesi de dahil olmak üzere, Mallar için teklifte bulunma konusunda gerekli haklara sahip olduğunu garanti eder.
Kullanıcı, önerileri olxtr.com'da ve sonuçlarından herhangi birinde yayınlanan Ürünlerin uygulanmasından tek başına sorumludur.
olxtr.com, Satıcı tarafından olxtr.com adresinden edinilen bilgilere dayanarak yapılan işlemlerin Temsilcisi ve / veya bir aracı değildir ve bu nedenle olxtr.com'u kullanırken Kullanıcılar arasında yapılan hiçbir işlemden ve bunların sonuçlarından sorumlu değildir.
Malların, Duyurularda belirtilen özelliklere, kaliteye, emniyete uymasının yanı sıra Satıcının Malları satma yasallığı ve olasılığından da Kullanıcı sorumludur.
Malın, Duyurunun içeriğine dair tüm iddiaları, Kullanıcının bilgileri ve bu Satıcı ile yapılan İşlemler çerçevesinde, Satıcıya Sitede yayınlanan bilgiler temelinde Satıcıya ilişkin diğer gereklilikleri, Olxtr.com'a katılmadan, kendi başına ve kendi masrafı ile Satıcı tarafından çözülür. olxtr.com bu işlemlere taraf değildir.
Reklamlar yerleştirme hizmetinin bu Koşullara uygun olarak gereksiz kullanımı göz önüne alındığında, tüketicinin korunması yasalarının hükümleri, olxtr.com ile Sitenin kullanımından kaynaklanan ve bu Hizmet Koşullarında belirtilen Kullanıcılar arasındaki ilişki için geçerli değildir.

 

Merhaba! oturum aç Daha fazla almak için.
Ana Arama Hesabım Uyarılarım Benim kişisel bilgi İlanlarım Bize mail
Derinlemesine arama
Kelimeler
Kategori
yer

bölge

Kent

Resimler
Fiyat

Fiyat:

-
ileri
Temiz arama